Skolas dokumenti

Skolas nolikums (.pdf)

1. Iekšējās kārtības noteikumi (.pdf)

2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (.pdf)

3. Ieteikumi vecākiem bērnu lasītprasmes pilnveidošanai (.pdf)

4. Attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam (.pdf)

5. Noteikumi par rīcību, kad ir apdraudēta darbinieka vai izglītojamā drošība,veselība vai dzīvība, tai skaitā – ārkārtas, nestandarta vai ekstremālās situācijās. (.pdf)

6. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2016.g. Akreditācija (.pdf)

7. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2015./2016. m.g. (.pdf)

8. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2016./2017. m.g. (.pdf)

9. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2017./2018. m.g. (.pdf)

10. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2018./2019. m.g. (.pdf)

11. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2019./2020. m.g. (.pdf)

12. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2020./2021. m.g. (.pdf)

13. Darba kārtības noteikumi (.pdf)

14. Skolas drošības noteikumi (.pdf)

15. Ētikas kodekss (.pdf)

16. Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas nolikums (.pdf)

17. Rīgas 33.vidusskolas āra sporta laukumu un stadiona publiskas izmantošanas noteikumi (.pdf)

18. Izglītojamo  uzņemšanas noteikumi 10.klasē (.pdf)

19. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (.pdf)

20. Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem (.pdf)

Skolas vīzija

”Mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, balstoties uz humānisma, demokrātiskuma un zinātniskuma principiem”.

Jaunumi

Uzraksti mums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skolas vīzija

”Mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, balstoties uz humānisma, demokrātiskuma un zinātniskuma principiem”.

Jaunumi

Uzraksti mums