Izglītības programmas

Pamatizglītība

Vidējā izglītība

 

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.