Administrācija

Direktore Ināra Kostina
  T.:(+371) 67433415
E.: r33vs@riga.lv  
Pieņemšanas laiks: (106.kab.)  
Pirmdiena 14:00-18:00  
Ceturtdiena 9:00-12:00

Lietvedības pārzine Aneļa Popova
  T.:(+371) 67433415
E.: r33vs@riga.lv  
Darba laiks: (105.kab.)  
08:30-12:30  
13:00-17:00

Direktora vietnieks izglītības jomā 
(1. – 6. kl.)
Svetlana Puka
  T.: (+371) 67433426  
Pieņemšanas laiks (101.kab.)
Pirmdiena 15:00-17:00  
Otrdiena 08:00-10:00

Direktora vietnieks izglītības jomā 
(7. – 12. kl.)
Vija Zubika
  T.: (+371) 67433426  
Pieņemšanas laiks (107.kab.)
Trešdiena 8:30-10:30  
Ceturtdiena 15:00-17:00

Direktora vietnieks izglītības jomā 
(audzināšanas darbā)
Eva Tanasa
  Pieņemšanas laiks (102.kab.)
Pirmdiena 15:10-16:00  
Otrdiena 12:30-13:30

Direktora vietnieks izglītības jomā 
(metodiskajā darbā)
Gunta Parma
  Pieņemšanas laiks (103.kab.)
Pirmdiena 15:10-16:00  
Trešdiena 14:30-15:30

Direktora vietnieks izglītības jomā 
(projektu vadīšana)
Anita Japiņa
  T.: (+371) 67433426
Pieņemšanas laiks (101.kab.)
Otrdiena 12:00-18:00

Direktora vietnieks izglītības jomā
( IT jomā )
Aleksejs Plotņikovs
  T.: (+371) 67433426  
Pieņemšanas laiks (107.kab.)
Ceturtdiena 16:00-17:00

Skolas vīzija

”Mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, balstoties uz humānisma, demokrātiskuma un zinātniskuma principiem”.

Jaunumi

Uzraksti mums