jaunumi

Uzņemšana 10. klasēs 2024.g.

Topošajiem 10.klašu skolēniem un viņu vecākiem !

Piedāvājam Jūsu izvēlei modernas izglītības programmas ar dažādiem moduļiem!

  1. Iesniegumu uz 10.klasi vecāki var uzrakstīt sākot ar 15.06.2024. klātienē vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) nosūtīt uz skolas e-pastu r33vs@riga.lv ar tēmas nosaukumu “Iesniegums uz 10.klasi”. Iesnieguma paraugs pielikumā.
  2. Dokumentu pieņemšana 10.klasē notiks 105. kabinetā:
  • 02.07.2024. 14.00- 16.00
  • 03.07.2024. 9.00- 16.00
  • 04.07.2024. 9.00- 16.00
  1. Vecāki iesniedz skolā šādus dokumentus: 

3.1. parakstītu iesnieguma veidlapu par izglītojamā uzņemšanu. ( Ja iepriekš nosūtītais uz skolas e-pastu iesniegums nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu);

3.2. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;

3.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);

3.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Administrācija

IESNIEGUMS>>>(.docx)

Izglītojamo uzņemšanas kartība Rīgas 33.vidusskolas 10.klasē>>>(.pdf)

Sākas pieteikšanās konkursam uz Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēm

izglitiba.riga.lv >>>