jaunumi

Topošajiem 10.klašu skolēniem un viņu vecākiem!

Piedāvājam Jūsu izvēlei modernas izglītības programmas ar dažādiem
moduļiem (sk. pielikumā)!

 1. Iesniegumu uz 10.klasi vecāki var uzrakstīt sākot ar 21.06.2023. klātienē vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) nosūtīt uz skolas e-pastu r33vs@riga.lv ar tēmas nosaukumu Iesniegums uz 10.klasi. Iesnieguma paraugs pielikumā.
 2. Dokumentu pieņemšana 10.klasē notiks 105. kabinetā:
  • 21.06.2023. 15.00- 16.00
  • 22.06.2023. 9.00- 14.00
  • 26.06.2023. 9.00- 14.00
  • 27.06.2023. 9.00- 14.00
  • 28.06.2023. 9.00- 14.00
 3. Vecāki iesniedz skolā šādus dokumentus:
  1. parakstītu iesnieguma veidlapu par izglītojamā uzņemšanu. (Ja iepriekš nosūtītais uz skolas e-pastu iesniegums nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu);
  2. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu, un nokārtoto centralizēto eksāmenu sertifikātu izdrukas (ja CE tiks kārtots); 
  3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
  4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Gaidām visus 9. klašu absolventus ar gada vērtējumiem, kas nav zemāki par 4 ballēm, bet latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm un atbilstošiem CE rezultātiem.

Administrācija.