bibliotēkas pasākumi

Bibliotēkas stundas

Lasīšanas veicināšanas pasākumi

Lai skolēni būtu informācijpratīgi, viņiem ir jāprot labi lasīt un uztvert informāciju. Ikdienas darbā bieži vien nepamanām, cik liela nozīme ir tiem cilvēkiem, kuri, ar savu iniciatīvu meklē veidus, kā bērnus un jauniešus ieinteresēt lasīšanā. Mūsdienās viss notiek gan klātienē, gan digitāli, kā arī ikvienam bērnam ir iespēja tikt pie bezmaksas interneta un viņi to labprāt izmanto. Tieši šis aspekts visu padara vēl grūtāku, jo ir jāizdomā jaunas un inovatīvas idejas, kā skolēnus ieinteresēt lasīšanā.

Skolas bibliotēkā notiek bibliotēkas stundas

Mērķis: Iesaistīt skolēnus grāmatu lasīšanai, attīstīt lasītprasmes, apmācīt patstāvīgi strādāt ar visu veida informāciju.

Uzdevumi:

  • Iemācīt skolēnus lietot bibliotēku, attīstīt prasmes patstāvīgi strādāt ar literatūru.
  • Palīdzēt skolēniem saņemt informāciju no dažādiem informācijas avotiem, izmantot elektroniskos un mediju informācijas materiālus, izvērtēt un rast pielietojumu.
  • Attīstīt skolēnu lasītprasmes un veidot lasītprieku.

Grāmatu izstāde

Čaks

27. oktobrī 2021. gadā dzejniekam, rakstniekam, vienam no latviešu urbānās dzejas aizsācējiem, Aleksandram Čakam, ir 120 gadi kopš dzimšanas dienas. Godinot dzejnieku gadadienā un pieminot viņa literāro mantojumu, Rīgas 33. vidusskolas bibliotēka rīko A. Čaka jubilejai veltītu pasākumu ciklu, kas sāksies oktobrī un turpināsies novembrī.

Jau no 1. oktobra līdz pat 30. novembrim lasītavā norisinājās Aleksandra Čaka 120 gadu jubilejai veltīta literāra un kultūrizglītojoša ekspozīcija “Aleksandrs Čaks”, kurā varēja gūt vizuālu un filozofisku priekšstatu par Rīgas pilsētas dzejnieka devumu, mantojumu un personību. Bibliotekāru moto, gatavojot izstādi, bija Aleksandra Čaka teiktais: ,“Savās dzejās es pūlos izteikt pilsētas dzīves un cilvēku iekšējo būtību”.

Šī izstāde atainoja dzejnieku cauri laikam, dodot iespēju katram interesentam iepazīties ar dzejnieka biogrāfiju un daiļradi, ar dzīvesvietām un notikumiem, kuri saistīti ar tām.

11.b klases skolēni ar skolas bibliotēku veica pētījumu, “Aleksandrs Čaks- izcils dzejnieks un Rīgas patriots (A.Čakam- 120!)” un izveidoja prezentāciju. Ar prezentāciju skolēni uzstājas klases stundās 11.a.b., 12.a.b klasēs un iepazīstināja ar A. Čaka biogrāfiju, daiļradi, dzeju, ar fotogrāfijām, interesantiem faktiem.

Pētot A.Čaka daiļradi, skolēni izmantoja interesantu faktu, ka mūsu skolas bibliotēka un 11.a kl. skolēni 2019./2020. m.g. piedalījās projektā ,“Sadarbības platforma” un BRITISH KONCIL “Roku rokā + sēta 21. gadsimtā”. Mūsu skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja ieraudzīt bohēmisko Rīgu A.Čaka acīm, kopīgi doties pastaigā un arī paviesoties A.Čaka muzejā. Šeit skolēni varēja izbaudīt Čaka dzeju Dailes teātra aktiera Arta Robežnieka izpildījumā.

Bērnu žūrija

Projekti

Roku rokā

Lai dažādu tautību jauniešus iepazīstinātu ar atšķirīgo Latvijas kultūrvidi pilsētā un laukos, tika
īstenotas projekta “Roku rokā” aktivitātes “Pils + sēta 21. gadsimtā”, kurās piedalījas skolēni no
Rīgas 33. vidusskolas. Projekta laikā no 10. septembra līdz pat decembra vidum notika vairāki
pasākumi, kuru laikā jaunieši ne tikai ieraudzīja Rīgu caur dažādām kultūrvēsturiskām tradīcijām
un vietām, bet dodas arī ekskursijā uz Piebalgas pusi, kur iepazina vietējās kultūras bagātību un
senos amatus. Vairāk»

Aktivitāte “Mākslas vēstures pamati“
Aktivitāte “Pils + sēta 21. gadsimtā“

Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija – 2

Nodarbība “Tautas tērpi”.

2020. gadā 13. februārī notika nodarbība “Tautas tērpi” Rīgas 33. vidusskolas 1.-4. skolēniem, lai iepazīstinātu viņus ar Latvijā dzīvojošo tautu tradīcijām. Skolēniem bija iespēja pīt pīnītes, izzināt tautastērpu daudzveidību, dejot un dziedāt līdzi lībiešu, poļu, lietuviešu un krievu tautasdziesmām.

Šīs nodarbība norisinās Sadarbības platforma un British Council Latvia sadarbības projektā “Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija – 2”. Sadarbības platformas raksts par nodarbību».

Atbildīgi par rītdienu!

Vairāk par projektu skatīt šeit»

Vides objektu izveide - grīda spēle
Ekskursija Elektrum Energoefektvitātes centrā
Ekskursija SIA "Getliņi EKO"
Nevajadzīgo lietu apmaiņas punkti jeb neizmantotās lietas atrod lietotāju
Radoši izmantojam esošos resursus
Rīgas 33. vidusskolā vāc izlietotās baterijas
Saruna par tēmu “Bioloģiskā daudzveidība, kā to saglabāt”
Radošā darbnīca “Ziemassvētku rotājumu veidošana”
Projekta noslēguma pasākums Rīgā

Projekta noslēguma pasākums notika Rīgā, NVO namā, uz kuru devas konkursu skolās labāko darbu autori, aktīvākie projekta aktivitāšu dalībnieki no visām skolām – Mazsalacas, Rēzeknes, Ezeres, Saldus, Bolderājas, kopā līdz 100 jaunieši.

Noslēguma pasākumā notika:

  1. Skolu pārstāvju prezentācijas par projekta aktivitāšu norisēm viņu skolā, gūtajām atziņām;
  2. Konkursa rezultātu prezentācija, multimediālā albuma demonstrācija, uzvarētāju apbalvošana;
  3. Tikšanās ar vides aktīvistiem no Pasaules dabas fonda, biedrības “Zaļā brīvība”, kopīgas diskusijas, izzinošas spēles dalībniekiem;
  4. Projekta rezultātu apkopojuma prezentācija;
  5. Dalībnieku no dažādām skolām/reģioniem savstarpējas sarunas, viedokļu, pieredzes apmaiņa.

IKSD raksts par noslēguma pasākumu».

 

Bibliotēkas stundas