jaunumi

Lepojamies ar olimpiāžu rezultātiem

Skolā lepojas ar skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem.

Paldies, skolotājiem par ieguldīto darbu!