jaunumi

Izsludināta papildus uzņemšana uz brīvajām vietām 10.klasēs

Gaidām 9.klašu absolventus ar gada vērtējumiem, kas nav zemāki par 4 ballēm, bet latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm un CE sertifikātiem, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:

  1. valodu un sociālo zinātņu komplektā uzņem izglītojamos, kuru CE latviešu valodā un angļu valodā nav zemāki par 35%;
  2. matemātikas, dabaszinātņu un sociālo zinātņu komplektā uzņem izglītojamos, kuru CE latviešu vai angļu valodā (vienā no CE) nav zemāks par 35% un matemātikā nav zemāks par 35%.