jaunumi

Vecāku diena 30.11.2022.

Cienījamie vecāki!
 30.11.2022.  skolā notiks
Vecāku diena! 

Laikā no plkst. 14:00 –18:00  tiek piedāvātas individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, audzinātāju, psihologu, sociālo pedagogu, skolas vadību.

Iesakām izmantot iespēju un pieteikties individuālajām sarunām ar tiem skolotājiem, kuru mācību priekšmeti Jūsu bērnam sagādā  grūtības, vai, tieši pretēji, rada padziļinātu  interesi un prieku.

Pieteikšanās ir iespējama līdz 29.11. plkst.16.00  E-klases pastā, uzrakstot skolotājam vēstuli!