jaunumi

Uzņemšana 10. klasēs

13.06.2022.

08.06.2022. (plkst. 17.00) – noskaidro savus rezultātus ŠEIT>>

Līdz 10.06.2022. 17:00 Reģistrējies konkursam uz Rīgas 33. vidusskolas 10.klasi ŠEIT>>

10.klases pretendentu dokumentu iesniegšana skolā.

14.06.2022. skola paziņos konkursa rezultātus – skolas mājas lapā tiks publicēti kodēti pretendentu saraksti.  ŠEIT>>

Izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu, ievērojot izglītojamo virziena izvēli, proporcionāli vietu skaitam klasē.

Dokumentus pieņem 125. kabinetā:

  • 16.06.2022. no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00
  • 17.06.2022. no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00
  • 20.06.2022. no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00

Ir jāiesniedz sekojošie dokumenti:

  • vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums par uzņemšanu izvēlētajā vidusskolas programmā (.pdf)>>>;
  • apliecības par vispārējo pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 33.vidusskolā (.pdf)

Kā notiks mācības vidusskolā? (.pdf)