jaunumi

Uzņemšana 10. klasēs

13.06.2022.

08.06.2022. (plkst. 17.00) – noskaidro savus rezultātus ŠEIT>>

Līdz 10.06.2022. 17:00 Reģistrējies konkursam uz Rīgas 33. vidusskolas 10.klasi ŠEIT>>

10.klases pretendentu dokumentu iesniegšana skolā.

14.06.2022. skola paziņos konkursa rezultātus – skolas mājas lapā tiks publicēti kodēti pretendentu saraksti.  ŠEIT>>

Izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu, ievērojot izglītojamo virziena izvēli, proporcionāli vietu skaitam klasē.

Dokumentus pieņem 125. kabinetā:

  • 16.06.2022. no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00
  • 17.06.2022. no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00
  • 20.06.2022. no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00

Ir jāiesniedz sekojošie dokumenti:

  • vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums par uzņemšanu izvēlētajā vidusskolas programmā (.pdf)>>>;
  • apliecības par vispārējo pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 33.vidusskolā (.pdf)

Kā notiks mācības vidusskolā? (.pdf)

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.

Atjaunotās sadaļa

Jaunumi

Uzraksti mums