jaunumi

LABBŪTĪBAS CEĻA KARTE RĪGAS 33. VIDUSSKOLĀ

Previous slide
Next slide

Noslēdzies projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”, kurš tika organizēts  Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Projekta aktivitāšu mērķis bija likt skolēniem aizdomāties par psihoemocionālās veselības problēmu cēloņiem un iespējām tos risināt.

Projekta ietvaros   Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji  no 12.-14.augustam piedalījās jauniešu mācību nometnē, 22.septembrī  tiešsaistes seminārā , kā arī decembrī tikās ar mentoru, lai pārrunātu projekta norises aktualitātes. Jaunieši atzīmē, ka tā bija pozitīva pieredze sadarbības jomā, bija iespēja iepazīt un sadraudzēties ar jauniešiem no no dažādām Latvijas pilsētām. Mācību laikā tika iegūtas  zināšanas par mentālo veselību un tās uzlabošanu jauniešu vidū, tika apgūtas vērtīgas metodes, kā palīdzēt sev un saviem skolas biedriem atpazīt emocionālās grūtības un tikt ar tām galā.

Jaunieši kopā ar skolotājiem izveidoja “Labbūtības ceļakarti”, kura tika realizēta mācību gada beigās. Dažāda veida aktivitātēs tika iesaistīti gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēni. Klašu audzinātājiem tika novadīti semināri.  Tika organizētas radošās darbnīcas “Labestība, kā viens no faktoriem, lai ikviens skolā justos labi”. Vidusskolēni  izveidoja skolā  “Pozitīvo emociju un labestības stūrīti”, kur uz sienām tika vizualizēti dažādi pasaku/ filmu varoņi ,  izkārtoti telpaugi un iegādātas atbilstošas mēbeles.

Dalība projektā iedrošināja jauniešus turpināt pašpārvaldes darbu un iesaistīties tiem, kuri ir aktīvi un radoši.  Skolēniem radošajās darbnīcās bija iespēja izrunāt problēmas, ar kurām nākas saskarties šajā sarežģītajā laikā, kopīgi sadarbojoties, rast risinājumus.

Projekts rosinājis veidot skolā jaunus pasākumus (Adventes pirmajā nedēļā katru gadu skolēnu domes pārstāvji organizēs šādu labbūtības akciju), dibināt jaunas tradīcijas un aktivizēt pozitīvu komunikāciju savā starpā, meklēt risinājumus sadarbībai sarežģītās situācijās.

Skolas kolektīvs ir pateicīgs projekta organizētājiem par iespēju piedalīties tajā,  par vērtīgo atbalstu skolai šajā sarežģītajā laikā.

Paldies visiem projektā iesaistītajiem, kuri darbojās projekta aktivitāšu īstenošanā!