jaunumi

Skolēnu un izglītības darbinieku testēšana 2022. gada janvārī

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.