jaunumi

Par izglītības procesa norisi no 1. novembra

1
2
3
4
5

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.