jaunumi

Apsveicam

8.c klases skolnieci Veroniku Averjanovu ar iegūto 1.VIETU

un

8.c klases skolnieci Annu Nikolu Penci ar iegūto ATZINĪBU

Rīgas pilsētas latviešu valodas 38.olimpiādes 2. posmā  7.-8.klasēm

Paldies  skolotājai Oksanai Jenkovai

par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu!

 

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.