jaunumi

Uzņemšana 10. klasēs

08.07.2021.

 

Par apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās.

 

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=papildiespeja-pieteikties-kombinetajam-iestajparbaudijumam-18augusta-brivajam-vietam-10-klase-7444

__________________________

 

16.06.2021.
 
Par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā
30. jūnijā uzņemšanai Rīgas vidusskolās

 

 
Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniemkuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ – pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid – 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.
 
__________________________
 
14.06.2021.
 

Rīgas vidusskolu kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu informatīvā lapa 2021

 

__________________________

08.06.2021.
 

Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 10.06.2021.

Skolēni ienāk skolā pa vienam (9:30- 9:45, galvenā ieeja)

Skolēnam uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem:

 • Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) vai skolēna apliecība (skolēna karte);
 • Personīgie rakstāmpiederumi, lineāls;
 • Personīgie mutes un deguna aizsegi (maskas);
 • COVID-19 negatīvs testa rezultāts vai ģimenes ārsta izziņa par pārslimotu SARS-CoV-2 vīrusa infekciju.
 _____________________________________________________
07.06.2021.
 

10.klases pretendentu dokumentu iesniegšana skolā.

 

14.06.2021. no pulksten 14:00 līdz 15:00 – apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti darba kodu secībā tiks publicēti https://ej.uz/skolu2021_10kl un tās skolas mājas lapā, kurā tika kārtots iestājpārbaudījums.

Dokumentu iesniegšana 10. klasē notiks, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  un Veselības ministrijas 2020. gada 12. maija ieteikumu Nr. IeNA/8 “Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei” prasības.

 1. Dokumentus pieņem 125. kabinetā:
  • 15.06.2021. no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00
  • 16.06.2021. no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00
 2. Ir jāiesniedz sekojošie dokumenti:
  • vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums par uzņemšanu izvēlētajā vidusskolas programmā  Word / PDF
  • apliecības par vispārējo pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • skolēna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu (citu skolu absolventiem) .
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.
 1. Izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu, ievērojot izglītojamo virziena izvēli, proporcionāli vietu skaitam klasē.
 2. Līdz 18.06.2021. skola paziņos konkursa rezultātus – skolas mājas lapā tiks publicēti kodēti pretendentu saraksti.
 
 
_______________________________________________________________
04.06.2021.

Sludinājums.

 

Skolēniem, kas ir pieteikušies kombinētajam iestājpārbaudījumam 

Rīgas 33.vidusskolā, 8.JŪNIJĀ skolā tiek organizēta Covid testēšana. 

Testēšanas procesā skolēnam obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.

Skolēni tiks testēti Rīgas 33.vidusskolas ēkā Stūrmaņu ielā 23, 1.stāvā (Centrālā ieeja no Lemešu ielas), atbilstoši grafikam. 

 

COVID testēšana 08.06.2021.

 

8:00- 9.00

Rīgas 33. vidusskolas 9.a kl. skolēnu testēšana

9.00- 10.00

Rīgas 33. vidusskolas 9.c kl. skolēnu testēšana

10.00- 10.40

Rīgas 33. vidusskolas 9.b kl. skolēnu testēšana

11.00- 11.30

Citu vidusskolu  skolēnu testēšana

11.30- 12.00

Skolotāju- vērtētāju un skolotāju- darba vadītāju testēšana

 
Līdzi ir JĀŅEM AIZPILDĪTA pieprasījuma veidlapa SARS – CoV-2 (COVID-19) laboratorijas izmeklējumiem. Šo veidlapu varat atrast šeit:
  https://izglitiba.riga.lv/media/IZGLITIBA/2021/Pieprasijuma%20veidlapa(1).pdf
 
 
 
 
Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise Rīgas vidusskolās 2021.gada 10.jūnijs>>> 
 

________________________________________________________________________

27.05.2021

Pieteikties KOMBINĒTAJAM iestājpārbaudījumam uz 10.klasi Rīgas skolās  skatīt šeit

Reģistrēties apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada 27. maija plkst. 9.00 līdz 4. jūnijam plkst. 9.00.

 

Epidemioloģiskās prasības Rīgas vidusskolu iestājpārbaudījuma dalībniekiem – skatīt šeit

Pieprasījuma veidlapa testēšanai

___________________________

20.05.2021

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs paredzēts organizēt apvienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā.

Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst.10.00.

 • Skolu saraksts, kuras kā izglītojamo uzņemšanas kritēriju 10.klasē ir noteikušas iestājpārbaudījuma rezultātu – skatīt šeit.
 • Skolas, kuras uzņems izglītojamos 10.klasē bez iestājpārbaudījumu kārtošanas, t.i.,  iesniegumu par uzņemšanu iesniegšanas secībā – skatīt šeit.
 • Informācija par skolu vidējās izglītības programmu padziļināto kursu piedāvājumu 2021./2022.mācību gadā – skatīt šeit

Reģistrēties apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada 27. maija plkst. 9.00 līdz 4. jūnijam plkst. 9.00.

 

   Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam  iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās.

   Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai 10.klasē – skatīt šeit.

   Papildinformācija, tostarp aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī iepriekšējā gada iestājpārbaudījuma darba paraugs, būs pieejami skolu  un RD IKSD tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

   Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr.7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” – skatīt šeit.

 

______________________________

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas valsts ģimnāziju 7. vai 10. klasē, kā arī galvaspilsētas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājaslapās. 

   Pašvaldības mērķis, organizējot apvienoto iestājpārbaudījumu, ir nodrošināt izglītojamo intereses, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāts ir pamats pretendenta dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā. 

   Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju 10. klasēs vienotais iestājpārbaudījums matemātikā notiks 15.maijā, bet, lai iestātos 7. klasē, iestājpārbaudījums būs 22. maijā. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā, savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā – kombinētais pārbaudījums valodā un vēsturē tikai tiem skolēniem, kuri pretendēs uz iestāšanos humanitārajā klasē. Reģistrēties Rīgas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam”,kā arī šo ģimnāziju mājas lapās. Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības piesardzības pasākumus, iestājpārbaudījuma norises vietas būs ne tikai šo ģimnāziju, bet arī citu skolas telpas. 

   Šogad jau otro gadu vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts arī Rīgas pašvaldības vidusskolās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā kritēriju skolēnu uzņemšanai 10.klasē. Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) uz 10. klasi notiks 10. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu. 

   Iestājpārbaudījumu laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks iespējams var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājas lapās.  

   Papildinformācija būs pieejama Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu mājas lapās. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv

   Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838; mob. 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv.

Video