jaunumi

BĒRNU PIETEIKŠANA 1.KLASEI RĪGAS SKOLĀS

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.