jaunumi

Patriotiskā nedēļa

 

Lai kurā zemes daļā tu nonāktu, – piemi­ni Latviju!

Nekad un nekur savā mūžā tu nedzirdēsi skais­tāka vārda par šo.

Gadalaikiem nākot un ejot – piemini Latviju! Turi Latviju dziļi

ie­slēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst

pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

J.Jaunsudrabiņš

 

PATRIOTISKĀ NEDĒĻA

Skolas pasākumi un aktivitātes

 • Klases stundas “Mūsu skolas muzejs” /1.,5.klases/
 • Radošā aktivitāte “Krāsainā Latvija” /3.-4.klases/
 • Projektu diena “Latvijas tēls pasaulē” /5.-6.klases/ATTĀLINĀTI
 • Pasākums bibliotēkā “Mans veltījums Latvijai” /5.-6.klases/
 • Aktivitāte Latvijas vēstures stundās “Vēsturiskās vērtības manā pilsētā” /6.klases/
 • Projekts-kolāža Sociālo zinību stundās “Es mīlu Latviju!” /7.-8.klases/ATTĀLINĀTI
 • Informatīvas animācijas filmas “Ceļā uz brīvību” noskatīšanās Sociālo zinību stundā; darbs Uzdevumi.lv /9.klases/ ATTĀLINĀTI
 • Projekts Vēsturē un sociālajās zinībās “Personības loma valsts veidošanā” /10.klases/ATTĀLINĀTI
 • Radoša eseja Politikas un tiesību stundās “Latvijas Republikas vēlēšanu sistēma” /11.klases/ ATTĀLINĀTI
 • Bibliotēkas digitālā materiāla noskatīšanās “Bolderāja”; tests /12.klase/ ATTĀLINĀTI
 • Radošs projekts “Es un Latvija” latviešu valodas stundās /12.klase/ATTĀLINĀTI

Aktivitātes klasēs

 • Latvijas Dzimšanas dienai veltītas klašu stundas /1.-12.klases/

*Visi pasākumi tiek organizēti  atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām.