jaunumi

Apsveicam

Apsveicam

7.c klases skolnieci Veroniku Averjanovu

ar iegūto 1.vietu

Rīgas pilsētas 37.latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiādes 2.posmā, kā arī

8.a klases skolnieces Sindiju Keišu un Ariannu Tkačovu

ar iegūto Atzinību!

Paldies skolotājām Anitai Japiņai, Irēnai Krūmiņai  un Solvitai Strautiņai par ieguldīto darbu!

Paldies vecākiem par atbalstu!

Skolas kolektīvs