Jaunumi

07.10.2019.

 

Konkursa “Es, vide, klimats mēmēs”

NOLIKUMS

Rīgas 33.vidusskola sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma” ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu “Atbildīgi par rītdienu”. Projekta ietvaros rīko radošo konkursu par tēmu “Es, vide, klimats mēmēs”.

1. Norises laiks: no 2019 .gada 9. septembra līdz 2019.gada 14. decembrim.

2. Mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni par vides un dabas resursu izmantošanas iespējām esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par dabas saglabāšanas nepieciešamību, esošo daudzveidību un tās nozīmi, veidojot mēmes no paša uzņemtiem foto attēliem vai video.

3. Darba uzdevumi:   

 1. Iepazīstināt konkursa dalībniekus ar to, kas ir mēmes, ar mēmju tematiku.
 2. Organizēt konkursa dalībniekiem aktivitāšu veicināšanas pasākumus - tematiskas nodarbības un darbnīcas: ,,Mūsu iespējas un atbildība vides un  dabas resursu izmantošanā”, “Mēmes. Kas tār ir? Kā tās veidot?” par vides un dabas resursu izmantošanu iespējām esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par dabas saglabāšanas nepieciešamību, esošo daudzveidību un tās nozīmi.
 3. Dalībniekiem izveidot mēmes ar paša uzņemtu attēlu un latviešu tautasdziesmu.

4. Konkursa norise:

 • Konkurss notiks tiešsaistē.
 • Konkursa dalībnieki radītās mēmes tiks publicētas interneta vidē- skolas mājas lapā, sociālo tīklu kontos.
 • Tiešsaistē notiks izveidoto mēmju vērtēšana, dalībnieki un interesenti piedalīsies virtuālajā balsošanā.
 • Konkursa rezultātā 20 labāko autoru darbi tiks izvietoti mēmju multimediālajā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.
 • Konkursa beigu posmā kopīgā (3 pedagogi un 2 jaunieši) skolas žūrijas komisija  izvērtēs saņemtās mēmes, apkopos virtuālos balsojumus sociālajos tīklos un izvirzīs līdz 20 labākos darbus, kuru autori tiks atzīmēti konkursa noslēguma pasākumā.
 • Konkursa noslēguma pasākums  notiks skolā, kur paši konkursa dalībnieki prezentēs izzināto, apgūto, savus atzinumus un ieteikumus vienaudžiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem.

 5. Apbalvošana:

Interesantāko konkursu dalībnieku darbi tiks apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām.

6. Radošā konkursa darbus izvērtēs žūrijas komisija:

 • Natālija Kravčenko - koordinatore, darbnīcas  ,,Mēmes. Kas tas ir? Kā tās veidot?” vadītāja.
 • Liudmila Dovbenko -  darbnīcas  ,,Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā” vadītāja.
 • Nadežda Jērāne –Pisareva - darbnīcas  ,,Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā” vadītāja.
 • Nikita Kļevanovs – 12.kl. skolēns.
 • Zlata Jolkina - 11.kl. skolniece.

 


 

Reģ.Nr.40008225964

Loka maģistrāle 7-6, Jelgava, LV-3004, kontakttālrunis 29822258,

e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

_____________________________________________________________________

 

Informācija medijiem
29.09.2019.

 

Aicina skolēnus piedalīties konkursā “Es, vide, klimats mēmēs”

Līdz šā gada 14. decembrim Rīgas 33. vidusskolas skolēnus un Bolderājas jauniešus aicina iesaistīties radošajā konkursā “Es, vide, klimats mēmēs”. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešos zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un “zaļo domāšanu”, līdzatbildību par klimata pārmaiņām, pašu iespējām dabas un vides resursu un daudzveidības saglabāšanā, kā arī popularizēt šīs vērtības skolu jauniešu vidū. 

Konkursa ietvaros jauniešiem jāizveido “mēme” ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu. Izvērtēšanai tiek pieņemtas mēmes, kas veidotas brīvi izvēlētā tehnikā - fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika vai video. Savukārt tēmas, kuras jāatspoguļo mēmēs: vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.

Lai veicinātu jauniešos interesi par konkursu un izpratni par mēmju veidošanu, tiks organizētas tematiskas nodarbības un darbnīcas “Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā”, “Mēmes. Kas tār ir? Kā tās veidot?”.

Konkurss notiks interneta vietnē www.facebook.com . Jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā labākie autoru darbi tiks izvietoti memju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2019. gada 19. decembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43a, Rīgā. 

Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē   http://www.r33vsk.lv/r33lv/

Konkursu projekta “Atbildīgi par rītdienu” ietvaros organizē biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar Rīgas 33. vidusskolu.

Lauma Celma, T. 29822258

E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.sadarbibasplatforma.lv/

https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/

https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/

https://twitter.com/sadarbibasplatf

Projekts top ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

 

 

 

 


 

26.09.2019.

 

 

Reģ.Nr.40008225964

Loka maģistrāle 7-6, Jelgava, LV-3004, kontakttālrunis 29822258,

e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_____________________________________________________________________

 

Projektā “Atbildīgi par rītdienu” 5 Latvijas skolu jaunieši izzinās vides vērtības

Lai sniegtu jauniešiem zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un veicinātu “zaļo domāšanu”, no 2019. gada septembra līdz decembra beigām biedrība “Sadarbības platforma” ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu “Atbildīgi par rītdienu”. 

Projektā iesaistīsies jaunieši no 5 Latvijas skolām - Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

Projekta veidotāji ar daudzveidīgu pasākumu palīdzību vēlas jauniešus rosināt dabas resursu atbildīgai izmantošanai, veidot izpratni par videi draudzīgu rīcību un skaidrot, kāda ir katra iedzīvotāja atbildība par vides un dabas resursu saglabāšanu. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī praktisko iemaņu izkopšanai, ikdienā saudzējot un saglabājot Latvijas dabas un vides vērtības.

Pasākumi “Vide, daba un es”

Projektu uzsākot, ieskaņā Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū, Ezerē un Rīgā norisināsies atklāšanas pasākumi “Vide, daba un es”, kuros jaunieši varēs iepazīt dabas un vides aktīvistu darbu un tā nozīmi, notiks arī viktorīna par dabu un mazāk zināmiem vides faktiem. Pasākumos tiks izsludināts konkurss “Es, vide, klimats memēs”.

Konkurss “Es, vide, klimats memēs”

Konkurss notiks tiešsaistē un tā ietvaros jaunieši tiks aicināti izveidot “memi” ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu, kuras varēs atspoguļot memēs - vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība. Notiks arī radošās darbnīcas un nodarbības, lai palīdzētu dalībniekiem izveidot memes. Jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā 20 labākie autoru darbi tiks izvietoti mēmju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

Iepazīstot vides un dabas resursu izmantošanas iespējas, plenērs “Kokam otro mūžu” un ekskursijas

Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžas pārstāvjiem oktobra beigās Ezerē notiks plenērs “Kokam otro mūžu”. Tā laikā dalībnieki iepazīs parka augu un koku daudzveidību, izzinās skulptūru, tēlu, mazo arhitektūras formu veidošanas iespējas no kritušiem vai bojātiem kokiem, kā arī gūs idejas esošās vides saglabāšanai. Plenerā radušās ieceres īstenos visas iesaistītās skolas, veidojot no pieejamajiem resursiem dažādus objektus skolu teritorijās. Projekta dalībnieki dosies arī izzinošās ekskursijās.  Saldus un Ezeres  jaunieši iepazīs “Metāllūžņu dizaina darbnīcu” Skrundā, Mazsalacas  jaunieši - Dabas liegumu “Ziemeļu purvi” un kaņepju pārstrādes uzņēmumu “Ļojas”, Rēzeknes jaunieši apmeklēs SIA „ALAAS” un redzēs atkritumu šķirošanas darbu, kā arī dosies pilsētas ekspedīcijā.  Savukārt Bolderājas skolēni Energoefektvitātes centrā Jūrmalā apgūs resursu taupīšanas prasmes.  

Nevajadzīgo lietu apmaiņas punkti jeb neizmantotās lietas atrod lietotāju

Ar aicinājumu “Pārskati savu grāmatu plauktu, mantu kastes un skapi! Varbūt tur atrodas kaut kas tāds, kas tev vairs nav vajadzīgs, bet lieti noderētu citiem!” skolās notiks akcija, aicinot skolēnus, viņu vecākus, skolas personālu atnest nevajadzīgas, taču lietojamas mantas uz skolu, lai kāds cits tās var apmainīt vai paņemt lietošanai. Vienīgais nosacījums - mantām jābūt labā kārtībā un tīrām, lai tās varētu izmantot nākamais īpašnieks.

Radoši izmantojam esošos resursus

Vēl visās skolās notiks lekcijas un radošās darbnīcas, kurās no atkritumiem gatavos jaunas mantas, cenšoties arī no jauna tapušās lietas veidot ilgstošai izmantošanai. Darbnīcās taps dāvanu, produktu uzglabāšanas vai iepirkumu maisiņi, dekori no koka ripiņām, karstumizturīgie cimdi un paliktnīši, Ziemassvētku dekori un vēl daudz kas cits.

 

Papildu informācijai:

Lauma Celma, T. 29822258

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.sadarbibasplatforma.lv/

https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/

https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/

https://twitter.com/sadarbibasplatf 

 

 

   Projekts top ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.


 

 

Cien. skolotāji, skolēni un vecāki!

Lai sniegtu jauniešiem zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un veicinātu “zaļo domāšanu”, no 2019. gada septembra līdz decembra beigām biedrība “Sadarbības platforma” ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno Vides projektu “Atbildīgi par rītdienu”.

Projektā iesaistīsies jaunieši no 5 Latvijas skolām - Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

 Skolas bibliotēka ir projekta koordinācijas centrs.  Proekta ietvaros mēs organizējam akciju:

,,Nevajadzīgo lietu apmaiņas punkti jeb neizmantotās lietas atrod lietotāju"

Ar aicinājumu “Pārskati savu grāmatu plauktu, mantu kastes un skapi! Varbūt tur atrodas kaut kas tāds, kas tev vairs nav vajadzīgs, bet lieti noderētu citiem!” skolās notiks akcija, aicinot skolēnus, viņu vecākus, skolas personālu atnest nevajadzīgas, taču lietojamas mantas uz skolu, lai kāds cits tās var apmainīt vai paņemt lietošanai. Vienīgais nosacījums - mantām jābūt labā kārtībā un tīrām, lai tās varētu izmantot nākamais īpašnieks.

Punkts atrodas skolas bibliotēkas telpā.


 

19.09.2019.

 

 

 

Dalība projektā
"Roku rokā"  - mazākumtautību skolu jaunieši iepazīst vietējo kultūrvidi!

British Council Latvia un Sadarbības platformas ietvaros

 

        Rīgas 33.vidusskola 11. klases audzēkņi kopā ar skolotājām 10.septembrī piedalījās īstā piedzīvojumā.Tika kopīgi iepazīta Kr.Barona ielas un Vērmanes dārza vēsture, izmantojot foto orientēšanās elementus, aprakstus, reizēm internetu, arī vēršanos pēc padoma pie zinošiem ekspertiem.

        Milzīgs pārsteigums bija jauniešu sejās, kad pie viņiem viesojās Kr. Barona ielas piektā nama vecākā iemītniece Betijas kundze! Katra grupa bija sagatavojusi rakstisku jautājumu un Betijas kundze ne tikai atbildēja uz jauniešu jautājumiem, bet arī noklausījās viņu prezentācijas par to, ko uzzināja jaunu par Rīgas vēsturi, kas patika, ko ieguva.

 

 

 

 

 

 

 


 

18.09.2019.

                         Skola tradicionāli arī šogad saņem Zaļo diplomu!

       16. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Šogad 49 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas nosaukumu, tajā skaitā arī Rīgas 33.vidusskola.

        Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau 17 gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības, bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 51 000 skolu. Vides izglītības fonds skolām nodrošina metodiskos materiālus, sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos.

            Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums  skolas kolektīvam, tas veicina skolēnu iesaistīšanos un piedalīšanos dažādās aktivitātēs, kuras saistītas ar dabas aizsardzību.