Atbalsta personāls

 

 Psihologs Pieņemšanas laiks (212.kab.)
  Pirmdiena 15:00-17:00
  Otrdiena 12:00-14:00
  Ceturtdiena 08:00-10:00
   
 Speciālais pedagogs Pieņemšanas laiks: (213.kab.)
  Otrdiena 09:00-12:00
   
 Sociālais pedagogs  T.: (+371) 67431245
  Pieņemšanas laiks (208.kab.)
  Otrdiena 15:00-16:00
  Piektdiena 09:00-15:00
   
 Sociālais pedagogs T.: (+371) 67431245
  Pieņemšanas laiks (201.kab.)
  Otrdiena 13:00-16:00
  Ceturtdiena 09:00-11:00
   
 Logopēds Pieņemšanas laiks (309.kab.)
  Pirmdiena 14:30-16:30
   
 Logopēds Pieņemšanas laiks (28.kab.)
  Pirmdiena 13:40-14:00
   
 Medmāsa T.: (+371) 67431245
  Pieņemšanas laiks (3.kab.)
  Pirmdiena 10:00-16:00
  Piektdiena 14:00-15:00