jaunumi

TAVS PRASMJU PORTFELIS

Laikā no 16.oktobra līdz 20. oktobrim skolā tradicionāli  noritēja Karjeras nedēļa. Šajā gadā nedēļas tēma bija  “TAVS PRASMJU PORTFELIS”. Skolēni iesaistījās dažādās aktivitātēs gan skolā, gan ārpusskolas. Ikvienam bija iespēja apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgas prasmes. Plānu skatīt šeit.