jaunumi

Patriotiskās nedēļas atskaņas

Piemini Latviju, ik stundas, ik brīdi…
Dzīvo, kur dzīvodams, bet nesaki nekad, – te es esmu mājās…
Piemini Latviju!
Ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies.
Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats…
/ J.Jaunsudrabiņš/

Patriotiskais mēnesis ir nozīmīgs posms un laiks skolas dzīvē.

Par tradīciju jau sen kļuvusi 10.klašu skolēnu došanās 11.novembrī – LĀČPLĒŠA DIENĀ – uz svinīgo pasākumu Sudrabkalniņā. – vēsturisku  vietu, kur 1919. gada novembrī (pirms 104 gadiem) tika pieveikts Bermonta karaspēks izšķirošajā kaujā par Pārdaugavu.

Dzimšanas dienas priekšvakarā skolā tradicionāli notika svētku pasākumi.  Bija iespēja baudīt gaišus un sirsnīgus pasākumus “Daudz laimes,Latvija!” 3.-4.klasēm, “Piemini Latviju!” 9.-12.klasēm, kā arī Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības projekta “Latvija – Tevi pazīstu un mīlu” noslēguma svinīgo pasākumu, kur mūsu skolā ciemojās Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas skolēni ar sirsnīgiem muzikāliem priekšnesumiem. 5.klašu skolēni latviešu valodas un sociālo zinību stundās gatavoja apsveikumus Latvijai svētkos, bet 7.klašu skolēni skolas Aktu zālē piedalījās radošajā  pasākumā “Latvijas simboli”.

Savukārt 8.-9.klašu skolēni apmeklēja Skolas muzeju, lai iepazītos ar sava mikrorajona un skolas vēsturi, jo pirms 100 gadiem Bolderāja tika iekļauta  Rīgas sastāvā,  bet  Rīgas 33.vidusskola šogad svin 75.gadu jubileju.