jaunumi

Izglītojamo pašpārvaldes 2022./2023.m.g. 1.semestris

Noslēdzies 2022./2023.m.g. 1.semestris. Skolas Izglītojamo pašpārvaldei tas bija radošs, interesants un aktivitātēm bagāts. Ar lielu entuziasmu jaunieši iesaistījās un aktīvi piedalījās Skolas dzīvē, bija spēcīgs atbalsts gan Skolas Administrācijai, gan skolotājiem.