jaunumi

PATRIOTISKĀ NEDĒĻA 11.-18.11.2021

 Lai kurā zemes daļā tu nonāktu, – piemini Latviju!

Nekad un nekur savā mūžā tu nedzirdēsi skaistāka vārda par šo.

Gadalaikiem nākot un ejot – piemini Latviju! Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. 

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

 

J.Jaunsudrabiņš

 

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.