jaunumi

Labbūtības ceļa karte

Rīgas 33.vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji sadarbībā ar skolas direktori I.Kostinu, pašpārvalžu atbalsta personām, skolotājiem Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros  aktīvi  darbojas projektā “Tavas labbūtības ceļakarte”.

Šobrīd tiek izstrādāti metodiskie materiāli ar mērķi uzlabot skolas psihoemocionālo vidi ilgtermiņā. Labbūtības ceļakarte dos iespēju izprast, kas ir mentālā veselība un kā tā ietekmē dzīves kvalitāti kopumā, novērtēt sevi, apzināties palīdzības  stratēģijas, kā arī uzzināt, kur meklēt palīdzību, ja rodas tāda nepieciešamība.  Tā palīdzēs plānot un organizēt līdz 2021.g. 31.decembrim interesantas un daudzpusīgas  klašu vai interešu grupu  aktivitātes.

labbutiba