jaunumi

SKOLĒNU DARBA ORGANIZĀCIJAS NOTEIKUMI ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.