jaunumi

SKOLĒNU DARBA ORGANIZĀCIJAS NOTEIKUMI ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ

Skolas vīzija

”Mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, balstoties uz humānisma, demokrātiskuma un zinātniskuma principiem”.

Jaunumi

Uzraksti mums