jaunumi

British Council

British Council pārstāvniecības Latvijā un

 Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra

 sadarbības kopprojekts “Darīt kopā II”

    22. oktobrī Rīgas 33. vidusskolas skolotāji Dmitrijs Kapusta  un Irina Zaharova piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra sadarbības kopprojekta “Darīt kopā II” (“Building Trust through Collaboration II”) ievadpasākumā.

     Tajā četras Latvijas pašvaldību Izglītības pārvaldes ir uzaicinājušas piedalīties  12 skolu skolotājus no Viļānu novada, Ludzas novada, Rīgas un Pierīgas (Stopiņu novads) latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus.

       Mūsu Rīgas 33. vidusskolas skolotāji Irina Zaharova un Dmitrijs Kapusta kopā ar Rīgas 19. vidusskolas pedagogiem Lolitu Madernieci un Janu Stuģi pārstāv Bolderājas rajonu.

         Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, izglītojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus un 8. vai 9. klašu skolēnus par reālās dzīves problēmrisināšanas metodēm vietējā kopienā/novadā.