jaunumi

Prieks par mūsu skolēnu sasniegumiem

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.