Skolēnu dome

Skolēnu dome ir Rīgas 33.vidusskolas sabiedriska izglītojamo pašpārvalde. Tā ir demokrātiska izglītojamo kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada izglītojamo sabiedrisko dzīvi Skolā, veicina izglītojamo spēju attīstību.

Skolēnu domes pārvaldes institūcijas ir:  izglītojamo kopsapulce, valde  un prezidents. Efektīvākai Skolēnu domes darbībai, mērķu sasniegšanai Skolēnu domes dalībnieki apvienojas komitejās: sporta, kultūras, BTA, māc


Skolas vīzija

”Mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, balstoties uz humānisma, demokrātiskuma un zinātniskuma principiem”.

Jaunumi

Uzraksti mums