Skola

Rīgas 33.vidusskola ir vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, atrodas Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā.

Skolā darbojas informatīvi-izglītojošais centrs (IIC), kas ietver skolas metodisko kabinetu, bibliotēku, lasītavu un skolas vēstures muzeju. IIC galvenā funkcija ir atbalsts skolas pedagoģiskiem darbiniekiem un izglītojamajiem mācību, metodiskās, pētnieciskās un pašizglītības darbības vadībā.

Skolas vīzija

”Mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, balstoties uz humānisma, demokrātiskuma un zinātniskuma principiem”.

Skolas prioritātes

Skolēni katru gadu izstrādā un aizstāv zinātniski-pētnieciskus darbus, piedalās un gūst panākumus Latvijas skolēnu zinātniskajās konferencēs. Padziļinātas dzimtās (krievu) valodas un kultūras apguvei ir novirzīts daudzpusīgs ārpusklases darbs: konkursi, viktorīnas, teātra pulciņa izrādes, diskusijas, literāri uzvedumi, nodarbības bibliotēkā, Krievu Drāmas teātra apmeklējumi u.c.

ITC atbalsts

Pedagogiem:

  • „Atvērtā skola pedagogu pašattīstībai”.
  • „Pedagogu meistarības skola”.

Skolēniem:

  • bibliotēkas un skolas muzeja resursu izmantošana.

Izglītības programmas

Skolas vīzija

”Mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, balstoties uz humānisma, demokrātiskuma un zinātniskuma principiem”.

Jaunumi

Uzraksti mums