Jaunumi

05.09.2019.

Ata Kronvalda fonds ir sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ar savu darbību fonds vēlas palīdzēt valstij un sabiedrībai izaudzināt talantīgos skolēnus, kas nākotnē būs valsts intelektuālais balsts.2019.gadā Rīgas 33.vidusskola šajā prestižajā reitingā ir ieguvusi godpilno 5.vietu!

 

 

Skolu reitings tika veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu zinātniskās biedrības konferencēs un citās valsts mēroga zinību sacensībās.

 


 

 

20.05.2019.

 

Projekta īstenošanas laiks: 03./2017. – 12./2022. 

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  vai citiem vārdiem – “PuMPuRS”, ir projekts, kurš tika uzsākts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem individuālu un profesionālu atbalstu.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei. 2017. gada oktobra beigās Rīgas 33.vidusskola saņēma apstiprinājumu dalībai šajā projektā, kura sākumposmā individuālās konsultācijas saņēma 22 mūsu skolas audzēkņi. Mācību gada beigās projektā bija iesaistīti 43 skolēni.

2018./2019.mācību gada 1.semestrī projektā bija iesaistīti 53 skolēni, kuriem kopumā tika sniegtas vairāk nekā 953 konsultācijas – tātad viens skolēns vidēji 1.semestrī saņēma vairāk nekā 17.konsultācijas.

2018./2019.mācību gada 2.semestrī projektā piedalās jau 72 skolēni un 31 pedagogs. Kopumā vidēji vienā mēnesī katrs pedagogs novada 14 konsultācijas, bet katrs skolēns saņem vidēji 4-5 konsultācijas.

Individuālā atbalsta plānus projektā iesaistītajiem skolēniem plāno un raksta 15 pedagogi. Vidēji katrs pedagogs koordinē 4 -5 IAP.

Ņemot vērā skolēnu/vecāku un skolotāju savstarpējā sadarbībā uzkrāto pieredzi, tiek plānots projektā vairāk skolēnu projektā neiesaistīt, bet vairāk analizēt un pilnveidot projekta rezultātu kvalitāti. Projektā skolēni visa mācību gada garumā regulāri saņem pedagogu individuālās konsultācijas - lēnām un pakāpeniski uzlabojas viņu mācību sasniegumi, ja ir notikusi veiksmīga visu trīs pušu savstarpējā sadarbība. 2018./2019. mācību gadā projektā tiek iesaistīti arī trīs pedagogu palīgi, kuri sniedz atbalstu skolēniem uz vietas klasēs - mācību procesa laikā vai arī pēc mācību procesa – konsultāciju veidā.

Kopumā, izvērtējot pedagogu atskaites, nākas secināt, ka tikai tad, ja ir pozitīva skolēna – skolotāja sadarbība, tad skolēns regulāri apmeklē konsultācijas un mācību rezultāti uzlabojas. Atsevišķos gadījumos skolēna mācību rezultāti neuzlabojas arī tad, ja viņš regulāri apmeklē konsultācijas un centīgi izpilda skolotāja norādījumus, kas norāda, ka vairāk nepieciešams “Pumpura” darbā iesaistīt sociālo pedagogu un psihologu un pilnveidot sarunas ar vecākiem par nepieciešamību izvērtēt bērna veselības stāvokli.


 

29.04.2019.

Skolēni mācās sadarboties.

2019.gada beigās Rīgas 33.vidusskola piedalījās konkursā, ko izsludināja IAC kopā ar British Council Latvia un guva iespēju līdz 2020. gada martam piedalīties jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.  Janvāra beigās skolas komanda (2 skolēni un 2 skolotāji) devās uz Siguldu, lai piedalītos seminārā “Vērtības, iespējas un risinājumi daudzveidības kontekstā”, kur visi kopā aktīvi (jo seminārs patiešām bija aktīvi saplānots) domājām par dizaina domāšanas pieeju, par pilsoniskās līdzdalības iespējām, mediju lomu un ietekmi mūsu katra dzīvē. Nodarbības bija gan izzinošas, gan interaktīvas, gan pārdomas raisošas.

Semināra nobeigumā visi juta emocionālu pacēlumu un piepildījumu, bija guvuši enerģiju un milzum daudz ideju turpmākajam darbam.

2019.  gada 22. martā jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta  “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros notika Rīgas 33. vidusskolas un Bauskas 2. vidusskolas jauniešu sadraudzības pasākums, kurš tika organizēts ar mērķi, lai jaunieši iepazītos, sadarbotos un kopā meklētu risinājumu dažādām - īpaši radītām, nosacītām problēmām.  Jauniešiem bija no dotajiem (it kā savstarpēji nesaistītajiem) priekšmetiem jāpagatavo kompass, jāiegūst uguns un jāaizdedzina ugunskurs, jāpieņem lēmums par pirmās palīdzības sniegšanu, utt.

Pasākuma otrajā daļā jaunieši pārrunāja, kādās aktivitātēs, projektos viņi ikdienā piedalās katrs savā skolā, lai varētu pasmelties jaunas idejas, kā arī pēc tam vienojās par pasākumiem, ko viņi veiks kopīgi (esejas rakstīšana par dzīves jēgu, laimi; sporta dienas rīkošana; labdarības pasākumi, utt.).

Pēc aktīvā pasākuma skolēni aizpildīja anketas, kur viņi rakstīja, ka iepazinušies ar “draudzīgiem un atsaucīgiem skolēniem no Bauskas”, ka “atmosfēra bijusi fantastiska”, ka skolēni “iemācījusies iegūt uguni un izfiltrēt ūdeni”, ka “pasākums bijis aizraujošs” un ka “vajadzētu biežāk rast iespēju satikties skolēniem no Latvijas dažādām pilsētām”.

2019. gada 2. aprīlī  jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros Rīgas 33. vidusskolas un Bauskas 2. vidusskolas skolēnu un skolotāju komandas devās kultūrizglītojošā braucienā uz Liepāju. Vispirms abu skolu jaunieši viesojās Liepājas 7.vidusskolā, kur viņi tikās ar skolēnu domes aktīvistiem. Tā bija iespēja apmainīties – “palielīties” ar idejām, pieredzi, pastāstīt par tām lietām, ko skolēni savās skolās dara ikdienā.

Pasākuma turpinājumā skolēni apmeklēja Liepājas teātra izrādi “Liepāja – Latvijas galvaspilsēta”, kas ir veidota kā apjomīgs un asprātīgs stāstījums par Liepājas lomu Latvijas tapšanas procesā.

Visiespaidīgākais un jaudīgākais šī pasākuma objekts bija Liepājas “Lielais Dzintars”. Tā apjoms, oriģinalitāte, funkcionalitāte nav vārdos aprakstāma – ēka un tās iespējas ir grandiozas! Daudzi skolēni Liepājā bija pirmo reizi - gandrīz visi izteica cerību, ka vēlētos vasarā vēlreiz apmeklēt Liepāju un kādu pasākumu šajā koncertzālē.

Par kultūrizglītojošā izbraukuma organizāciju un par vienreizējo iespēju baudīt Latvijas dabu pavasarī, redzēt stirnu barus mežā malā, stārķus, dzērves, zosis, gulbjus, briežu ganāmpulkus – skatīt, kā dīgst labība - visiem kopā jāpateicas IAC un British Council atbalstam.

 

 

 


 

 

29.01.2019.