Jaunumi

17.11.2020

Lai kurā zemes daļā tu nonāktu, – piemi­ni Latviju!

Nekad un nekur savā mūžā tu nedzirdēsi skais­tāka vārda par šo.

Gadalaikiem nākot un ejot – piemini Latviju! Turi Latviju dziļi

ie­slēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst

pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

J.Jaunsudrabiņš

 

PATRIOTISKĀ NEDĒĻA

Skolas pasākumi un aktivitātes

 • Klases stundas “Mūsu skolas muzejs” /1.,5.klases/
 • Radošā aktivitāte “Krāsainā Latvija” /3.-4.klases/
 • Projektu diena “Latvijas tēls pasaulē” /5.-6.klases/ATTĀLINĀTI
 • Pasākums bibliotēkā “Mans veltījums Latvijai” /5.-6.klases/
 • Aktivitāte Latvijas vēstures stundās “Vēsturiskās vērtības manā pilsētā” /6.klases/
 • Projekts-kolāža Sociālo zinību stundās “Es mīlu Latviju!” /7.-8.klases/ATTĀLINĀTI
 • Informatīvas animācijas filmas “Ceļā uz brīvību” noskatīšanās Sociālo zinību stundā; darbs Uzdevumi.lv /9.klases/ ATTĀLINĀTI
 • Projekts Vēsturē un sociālajās zinībās “Personības loma valsts veidošanā” /10.klases/ATTĀLINĀTI
 • Radoša eseja Politikas un tiesību stundās “Latvijas Republikas vēlēšanu sistēma” /11.klases/ ATTĀLINĀTI
 • Bibliotēkas digitālā materiāla noskatīšanās “Bolderāja”; tests /12.klase/ ATTĀLINĀTI
 • Radošs projekts “Es un Latvija” latviešu valodas stundās /12.klase/ATTĀLINĀTI

Aktivitātes klasēs

 • Latvijas Dzimšanas dienai veltītas klašu stundas /1.-12.klases/

 

*Visi pasākumi tiek organizēti  atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām.

 

 


 

25.10.2020.

 

Karantīna

Kas ir karantīna?

Karantīna - pilnīga norobežošanās no veseliem cilvēkiem. Šis ir vissvarīgākais drošības pasākums, lai ierobežotu COVID-19 izplatību

Karantīna (vai tā sauktā “mājas karantīna”) nošķir un ierobežo pārvietošanos tiem cilvēkiem, kuri, iespējams, bijuši pakļauti inficēšanās riskam ar Covid-19, bet jūtas veseli un neizjūt simptomus. 14 dienu karantīna ir obligāta, tās laikā personai jāatrodas mājās, slimnīcā vai īpaši paredzētā vietā. Karantīnu nosaka SPKC epidemiologs saslimušā kontaktpersonām.

KAM JĀIEVĒRO?

Ar Covid-19 saslimušā kontaktpersonai (to nosaka Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs, kas strādā ar konkrēto saslimšanas gadījumu).

Ja epidemiologs ir noteicis personai pienākumu atrasties mājas karantīnas režīmā, jāievēro vairāki noteikumi.

KĀ IEVĒROT?

 • Kontaktpersonai jāatrodas mājās, ģimenes ārsta uzraudzībā.
 • Maksimāli izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem (nedrīkst iet uz darbu, skolu, sabiedriskām vietām u.tml.).
 • Sekot savam veselības stāvoklim (jāmēra temperatūra 2 reizes dienā, jāsazinās ar ģimenes ārstu). Ja parādās tādi simptomi kā paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties sazinieties ar savu ģimenes ārstu (ja situācija kļūst kritiska, jāzvana 113).
 • Neuzņemt ciemiņus.
 • Lietot medicīnisko sejas masku, ja parādās klepus, drudzis vai apgrūtināta elpošana, izmanto medicīnisko sejas masku, lai neinficētu apkārt esošos cilvēkus.
 • Tīrīt mājokli un izmantot dezinfekcijas līdzekļus, īpaši tīrot bieži izmantojamas virsmas, tualeti un koplietošanas telpas.

 

CIK ILGI JĀIEVĒRO?

10 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bija ciešs kontakts ar saslimušo. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. Ja persona dzīvo kopā ar saslimušo, tad 10 dienu atskaite sākas no dienas, kad slimnieks izveseļojies.

 

VAI IZSNIEDZ SLIMĪBAS LAPU?

Jā, ja nepieciešams uz karantīnas laiku.

Avots - Slimību profilakses un kontroles centrs

 

 

 

Карантин

Что такое карантин?

Карантин - полная изоляция от здоровых людей. Это самая важная мера безопасности для ограничения распространения COVID-19.

Карантин (или так называемый «домашний карантин») отделяет и ограничивает перемещение людей, возможно, подвергнутых риску заражения Covid-19, чувствующих себя здоровыми и не замечающих симптомов. 14-дневный карантин является обязательным, и в данный период человек должен находиться дома, в больнице или в специально отведенном месте. Карантин контактным лицам заболевшего назначает эпидемиолог ЦПКЗ.

 

КТО ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ?

Лица, контактировавшие с больным Covid-19 (Это назначает эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний, работающий с конкретным случаем заболевания).

Если эпидемиолог обязал человека находиться в режиме домашнего карантина, необходимо соблюдать ряд условий.

 

КАК СОБЛЮДАТЬ?

 • Контактное лицо должно находиться дома, под надзором семейного врача.
 • Максимально избегать контактов с другими людьми (нельзя ходить на работу, в школу, общественные места и т. п.).
 • Следить за состоянием своего здоровья (измерять температуру 2 раза в день, обращаться к семейному врачу). При появлении таких симптомов, как повышенная температура, кашель, боль в горле или затрудненное дыхание, немедленно обратиться к своему семейному врачу (если ситуация становится критической, позвонить по телефону: 113).
 • Не принимать гостей.
 • Носить медицинскую маску для лица, при появлении кашля, лихорадки или затрудненного дыхания использовать медицинскую маску, чтобы не заразить окружающих.
 • По возможности договориться с работодателем об удаленной работе (в случае необходимости на время карантина можно получить больничный лист).
 • Во время уборки дома использовать дезинфицирующие средства, в особенности для очищения часто используемых поверхностей, туалета и помещений общего пользования.

 

КАК ДОЛГО НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ?

10 дней с момента последнего тесного контакта с больным. Чтобы прекратить домашний карантин, контактным лицам необходимо на 10-й день сдать тест и получить отрицательный результат. Если человек проживает с заболевшим, отсчет 10-дневного срока начинается со дня выздоровления больного.

 

ВЫДАЕТСЯ ЛИ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ?

Да, в случае необходимости на время карантина.

Источник - Slimību profilakses un kontroles centrs

 


 

07.10.2020.

2020.gada 6.oktobrī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kuros noteikts pienākums pasažieriem sabiedriskajā transportā lietot mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam (ar grozījumiem var iepazīties šeit).

2020.gada 12.oktobrī spēkā stāsies grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Grozījumi vairāk attiecas uz personām, kurām saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežojošajiem pasākumiem ir ievērojama pašizolācija un mājas karantīna, un personas, kurām ir noteikts pienākums aizpildīt apliecinājumu. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, kurām noteiktā termiņā nav veikta veselības stāvokļa pārbaude saistībā ar Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas darbības apturēšanu ārkārtējās situācijas laikā (ar grozījumiem var iepazīties šeit).


 

 

07.10.2020.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka no 7. oktobra sabiedriskajā transportā obligāti jālieto sejas maskas

 

Kā sejas masku lietot pareizi ? >>>>

 

Pieaugot ar Covid-19 saslimstības rādītājiem, valdībā pieņemts lēmums par obligātu sejas masku valkāšanu sabiedriskajā transportā. Šī prasība attiecas uz visa veida sabiedrisko transportu. Šāds solis ļaus pagaidām vēl neieviest stingrākus pulcēšanās un citus ierobežojumus. Sejas masku var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam (sākot no 13 gadu vecuma maska ir jālieto). Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. Prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā noteikta līdz 6. novembrim, taču, ja epidemioloģiskā situācija neuzlabosies, šāda prasība varētu tikt saglabāta ilgāku laiku.

 

Lai, lietojot sejas maksas, tām būtu efekts, tās ir jālieto pareizi. Sabiedriskajā transportā drīkst izmantot higiēniskās auduma maskas, ko var uzšūt arī pats, vizierus (sejas vairogus) vai vienreizlietojamās medicīniskās maskas, ko var iegādāties, piemēram, aptiekā. Sejas masku var uzšūt mājas pats. Maskai jābūt izgatavotai no blīva auduma kombinācijām un jāsatur vismaz divus slāņus. Maskai ir cieši jāpieguļ sejai, to piestiprinot ar saitēm aiz ausīm vai sasienot ap galvu. Vienlaikus maskai jābūt tādai, lai tā ļautu brīvi elpot, būtu ērti lietojama un labi pieguļ sejai un to nav ik pa laikam jāsakārto pieskaroties ar rokām. Jānodrošina, ka maska ir viegli mazgājama, lai to varētu lietot atkārtoti. Vienlaikus jāuzsver, ka sejas maska neaizvieto galvenos profilakses un higiēnas pasākumus. Izmantojot sabiedrisko transportu, iespēju robežās ievēro savstarpējo distanci no citiem pasažieriem, neskaries klāt sejai ar netīrām rokām, kā arī pēc brauciena rūpīgi nomazgā vai dezinficē rokas. Vienlaikus aicinām izvērtēt brauciena nepieciešamību un, ja iespējams, izvēlies braukt laikā, kad transportā ir mazāk pasažieru. Tāpat iesakām neizmantot sabiedrisko transportu īsiem braucieniem.

 

Rīgas sabiedriskā transporta ekrānos jau šobrīd tiek raidīti paziņojumi par aizsargmasku vilkšanas nepieciešamību. Šīs nedēļas laikā arī uz sabiedriskā transporta līdzekļu durvīm, kā arī pieturās tiks izvietotas uzlīmes par aizsargmasku lietošanas nepieciešamību.

 

Uzņēmuma “Rīgas Satiksme” kontrolieri ar Rīgas pašvaldības policijas atbalstu veiks pastiprinātu kontroli sabiedriskajā transportā, lai pārliecinātos par aizsargmasku lietošanu. Par prasības neievērošanu šobrīd policijai nav juridiska pamata uzlikt naudassodu, bet ir jārēķinās, ka tuvākā laikā var tikt mainīts normatīvais regulējums, nosakot, ka šīs personas no sabiedriskā transportlīdzekļa var tikt izsēdinātas.

 

Tāpat aicinām lejupielādēt un lietot aplikāciju Apturi Covid, kas ļaus ātrāk noteikt vai cilvēkam ir bijusi saskarsme ar personu, kura ir saslimusi ar šo slimību. Šādā veidā jūs gan palīdzēsiet epidemiologiem viņu darbā, gan varēsiet savlaicīgāk īstenot pasākumus, lai pasargātu jūsu ģimenes locekļus, draugus, kolēģus un citus apkārtējos cilvēkus.

 

 

Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa aicinājums lietot sejas maskas

Video: https://failiem.lv/u/7aawguhz

Uzruna par maskam+TTR.mp4 | Failiem.lv.failiem.lv

Apmeklē šo saiti, lai redzētu video: Uzruna par maskam+TTR.mp4