Skolas dokumenti

 

Skolas nolikums (.pdf)

 

1. Iekšējās kārtības noteikumi (.pdf)

2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (.doc)

3. Ieteikumi vecākiem bērnu lasītprasmes pilnveidošanai (.doc)

4. Attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam (.pdf)

5. Noteikumi par rīcību, kad ir apdraudēta darbinieka vai izglītojamā drošība,veselība vai dzīvība, tai skaitā - ārkārtas, nestandarta vai ekstremālās situācijās. (.pdf)

6. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2016.g. Akreditācija (.pdf)

7. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2015./2016. m.g. (.pdf)

8. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2016./2017. m.g. (.pdf)

9. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2017./2018. m.g. (.pdf)

10. Skolas pašnovērtējuma ziņojums. 2018./2019. m.g. (.pdf)

11. Darba kārtības noteikumi (.pdf)

12. Skolas drošības noteikumi (.pdf)

13. Ētikas kodekss (.pdf)

14. Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas nolikums (.pdf)

15. Rīgas 33.vidusskolas āra sporta laukumu un stadiona publiskas izmantošanas noteikumi (.pdf)

16. Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.klasē (.pdf)

17. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (.pdf)

 

 

 

 


 

Izglītības programmas

 

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (21011121)

Grozījumi pamatizglītības programmā (Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (05.09.2011))

Grozījumi pamatizglītības programmā (Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (23.04.2012))

Grozījumi pamatizglītības programmā (Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (05.09.2014))

Grozījumi pamatizglītības programmā (Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (30.04.2019))

 

Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (21012121)

Grozījumi pamatizglītības programmā (Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (05.09.2011.))

Grozījumi pamatizglītības programmā (Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (23.04.2012.))

Grozījumi pamatizglītības programmā (Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (05.09.2014.))

Grozījumi pamatizglītības programmā (Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (30.04.2019.))

 

Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011021)

Grozījumi vispārējās vidējās izglītības programmā (Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (23.04.2012.))