Atbalsta personāls

 

Logopēds –  speciālists, kurš strādā ar 1.- 6. klašu skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi; veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.