Atbalsta personāls

 

Psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;  palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;  novērtē bērna individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi; prasmi organizēt mācību darbu;  strādā ar bērnu un ģimeni individuāli; ja nepieciešams, skolas psihologs nosūta bērnu pie speciālistiem; ievēro konfidencialitāti un  veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību.